palieti

palieti
1 palíeti, -ja (pàleja), -jo tr. 1. R papilti (skystą daiktą): Nepalíek vandens! J. Puodas sudaužytas, pienas palietas Ar. Kas palieta, jau nesusemsi BsPIII6. Žemė lygi kaip palieta Mc. Mergaitei viedrą palíejo Mrj. | Laistytiniai blynai kepami po pečium: tešlą palieja po pečium Vl. Gera, kai yr kiaušinių: atejo svečias, paliejai [į keptuvę], ir yr kuo pamylėt Ds. ^ Susipranta katė pieną paliejus J.Jabl. Pieno palieto visos katės laižo J.Jabl. Palieto pieno visom katėm gana Rod. Vyruo mirus sakoma: vaikiuo vieta kaip palieta (labai gera, galima viskuo naudotis); o pačiai mirus sakoma: mergei vieta kaip palieta Plt. Jis nepalíeja šnapsą (mėgsta išgerti) Plv. | refl.: Pienas pasilíejęs nutiško ant žemės J. Velniūkštis keberėkšt išvirto ir pasiliejo ing smalą BsMtII58. 2. palaistyti (augalus) kad augtų: Motina paliejo daržoves Vvs. Reikės šį vakarą daržą palíeti Up. Nėks nepalíejo taboko, dabar jau ir pagelto Pgr. Paliek rūteles vandeniu, o lelijėlę vyneliu LTR(Upn). Paleju ką SD261. | prk.: Augo laisvė, tik krauju palieta S.Nėr. 3. refl. pradėti tekėti, pasipilti: Vanduo visas atgal pasiliejo BsPIII20. Iš to velnio tik smala pasiliejo BsPIV49. | prk.: Rodos, kad tokia kalba liete pasiliejo ir kiekvienam į dantį įtvino, nes kiekvienas atkartojo: – Nutručijo, nutručijo! Žem. Ir vėlei dainos sidabrinės tau iš krūtinės pasilies S.Nėr. Atsiminimai imdavo kilti jam prieš akis, pasiliedavo eilėraščiai kaip iš rago . 4. refl. išsilieti, patvinti: Imsrė plačiau šįryt pasilíejus Jrb. Upė pasiliejo iš krantų Vr. Tolimajame lauke upelis tai plačiai pasilieja lygumose, tai siaurai, giliai įsigraužia versmėtose liūnų pakalnėse Vaižg. 5. tr. prk. paskleisti: Buvo te kas, nebuvo, o matai, kokias kalbas žmonės paliejo Trgn. Lietuvių tauta iš savo lūpų paliejo dainų upes . | refl.: Buvo tik vienoj vietoj tokia dedervinė, ė dabar po visą nugarą paslėjo (išplito) Sdk. | Kambario tamsumoje pasiliedavo reti liūdnos melodijos garsai P.Cvir. Tuo tarpu krašte pasilieja sukilimas . 6. refl. plačiai pabirti, pasklisti: Knygą paimu, tai paslėjo visi raštai (raidės) Dglš. 7. tr. padėti (minkštą kiaušinį): Žiūrėk – višta ant lovos kiaušinį paliejo Ds.
◊ palíeti kraũją nužudyti, užmušti: Jei kas palies kraujį žmogaus, to kraujas testo praliets BPII501.
\ lieti; antlieti; aplieti; atlieti; įlieti; išlieti; nulieti; palieti; perlieti; pielieti; pralieti; prilieti; sulieti; užlieti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • palieti — 2 paliẽti, ja (pàleja), jo (pàliejo) tr. lieti po apačia ko: Reikė[jo] tik pamatus paliet, i būt geri da tvartai Gs. lieti; aplieti; atlieti; įlieti; išlieti; nulieti; palieti; perlieti; prilieti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palieti — vksm. Kàs palieta, jaũ nesusémsi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palietimas — palieti̇̀mas dkt. Bučinỹs – žmogaũs ar dáikto palieti̇̀mas lūpomis réiškiant pãgarbą, draugỹstę ar méilę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palietimas — palietìmas sm. (2) 1. → 2 paliesti 1: Jį (šikšnosparnį) pamoko ir palietimo jausmas J.Jabl. 2. → 2 paliesti 4: Čekoslovakijos sienų palietimas reiškė nepaprastą Vokietijos įsigalėjimą rš. lietimas; palietimas; prilietimas; susilietimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palietinis — 2 palietìnis, ė adj. (2) kepamas liete liejant į keptuvę: Žirnainiai palietìniai blynai J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papilti — papìlti, pàpila, papylė K 1. tr. palieti (skystį), išpilti: Papylė deguto, ir prilipo jos kojos J.Jabl. Papylė tą smalą po bažnyčios durimi Krn. Aš tuos nuodus papìlsiu, o duosiu gero vyno (ps.) Ar. Ir visus kraujus tepapila pas dugną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralieti — 1 pralieti, ja (pràleja), jo tr. 1. kiek išlieti, palieti: Ir paslydo jauna kojelė, ir praliejo žaliąjį vynelį V.Krėv. Ir praliejo mergužėlė vandenėlį, ir pametė kibirėlius viduje viešo kelelio V.Krėv. Ant žemės praliejo N. 2. SD296 ištekinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlieti — 1 antlieti, ja (añtleja), jo (ž.) tr., ančlieti 1. užpilti ant viršaus: Aš ten nespėjau antlieti KlvrŽ. Vilnis ančlieja, t. y. ančdaužia luotą J. 2. ištekinti: Na, tu turbūt nė vienos ašaros šiandien neantliesi I.Simon. lieti; antlieti; aplieti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplieti — 1 aplieti, ja (àpleja), jo tr. 1. SD199, R, K, I apipilti iš viršaus: Ji jam vainiką uždėjo ir meilės mostimi apliejo RD203. Tokia šiluma išvertė, visas kūnas lyg vandeny aplietas Skr. Smarkiau sužaibavus, kiekvienas skubėdavo pasitraukti nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplieti — 2 apliẽti, ja (àpleja Als), jo (àpliejo Als) tr. labai glaudžiai apgaubti (ištirpytu ir užpiltu ant ko metalu, vašku ar kuo kitu): Dar sunkesniai regėjos pulti ant krikščionių, gelžimis ir variais aplietų S.Dauk. ^ Pamieravo – čebatas kap… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”